XƏBƏR və YENİLİKLƏR

15.02.2018

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT AKADEMİK OPERA və BALET TEATRINDA GÖRKƏMLİ RUS BƏSTƏKARI N.RİNSKİ-KORSAKOVUN "ŞƏHRİZAD" BALETİNİN TAMAŞASI KEÇİRİLMİŞDİR

Don Kixot

Fevralın 14-də Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrında görkəmli rus bəstəkarı N.Rinski-Korsakovun "Şəhrizad" baletinin tamaşası keçirilmişdir.
Balet tamaşasında əsas rolları truppanın aparıcı solistləri - Elmira Süleymanova (Zübeyda) və Əməkdar artist Samir Səmədov (Zübeydanın sevimli qulu) ifa etmişlər. Hər iki solist parlaq ifaları ilə tamaşaçıları heyran etmiş və onlar tərəfindən gurultulu alqışlarla mükafatlandırılmışlar.

Don Kixot

Xalq Artsti, professor Yalçın Adıgözəlovun rəhbərliyi altında simfonik orkestr N.Rimski-Korsakovun ən yaxşı simfonik əsərlərindən biri olan "Şəhrizad" simfonik süitasını peşəkarlıqla ifa etmişdir.
Tamaşa anşlaqla baş tutmuş, tamaşada bir çox tanınmış ictimai xadimlər, yaradıcı ziyalıların nümayəndələri, xarici qonaqlar və KİV nümayəndələri iştirak etmişlər.

<<< geriyə ||| Opera və Balet Teatrının Mətbuat Xidməti