AFİŞA

Hal-hazırda teatrımızda səhnələnən bir sıra tamaşalar

2

  • OPERA VƏ BALET TEATRINDA MÖVSÜMÜN SON PREMYERASI – C.VERDİNİN “DON KARLOS” OPERASI .....
  • BÖYÜK TEATRIN SOLİSTLƏRİ BAKIDA ÇIXIŞ EDƏCƏKLƏR .....
  • OPERA və BALET TEATRININ SƏNƏTÇİLƏRİ “TÜRKSOY” BEYNƏLXALQ LAYİHƏSİ ÇƏRÇİVƏSİNDƏ QAZAXISTANA QASTROL SƏFƏRİNƏ DƏVƏT OLUNMUŞLAR .....
  • OPERA və BALET TEATRINDA “MƏHƏBBƏT TANQOSU” BALETİNİN PREMYERASI OLACAQDIR .....
  • OPERA və BALET TEATRINDA FİRƏNGİZ ƏLİZADƏNİN “İNTİZAR” OPERASININ PREMYERASI KEÇİRİLƏCƏKDİR .....
  • OPERA və BALET TEATRINDA MƏRHUM SƏNƏTKAR LÜTFİYAR İMANOVUN 85 İLLİYİNƏ HƏSR EDİLMİŞ TAMAŞA KEÇİRİLƏCƏKDİR .....
  • Daha çox xəbər...